Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLESMELERİ KANUNUNDA DEĞİSİKLİK YAPILMASINA DAiR KANUN

Kanun No. 5812
Kabul Tarihi: 20/11/2008
MADDE 1 8211 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi asağıdaki sekilde; (e) bendinde yer alan 8220;malzemeler 8221 ibaresi 8220 hizmetler 8221 seklinde değistirilmis, aynı bendin sonuna 8220 ile arastırma-gelistirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danısmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Bal ık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar 8221 ibaresi eklenmis; (f) bendi asağıdaki sekilde değistirilmis; (h) bendinin sonuna 8220 sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teshis ve tedaviye
yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları,” ibaresi eklenmis ve maddeye asağıdaki (n) bendi eklenmistir.
“b) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile iliskil i olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözlesmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine iliskin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerile ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım isleri,”
“f) Ulusal arastırma-gelistirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği arastırma-gelistirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karsılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü arastırma ve gelistirme hizmeti alımları,”
“n) Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil iht iyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlasmalar veya sözlesmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları,”

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 5165
Tarih  Tarih : 21 Ekim 2010, 14:06

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Kanun No. 5812
Kabul Tarihi: 20/11/2008
MADDE 1 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi asağıdaki sekilde; (e) bendinde yer alan “malzemeler” ibaresi “hizmetler” seklinde değistirilmis, aynı bendin sonuna “ile arastırma-gelistirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danısmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Bal ık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar” ibaresi eklenmis; (f) bendi asağıdaki sekilde değistirilmis; (h) bendinin sonuna “sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teshis ve tedaviye
yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları,” ibaresi eklenmis ve maddeye asağıdaki (n) bendi eklenmistir.
“b) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile iliskil i olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözlesmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine iliskin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerile ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım isleri,”
“f) Ulusal arastırma-gelistirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği arastırma-gelistirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karsılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü arastırma ve gelistirme hizmeti alımları,”
“n) Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil iht iyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlasmalar veya sözlesmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları,”
MADDE 2 – 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine, “istekli” tanımından sonra gelmek üzere asağıdaki “İstekli olabilecek” tanımı, “Kurul” tanımından sonra gelmek üzere asağıdaki tanımlar eklenmis, “Hizmet” tanımından “mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı” ibareleri
çıkarılmıstır. “İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almıs gerçek
veya tüzel kisiyi ya da bunların olusturdukları ortak girisimi,”
“Ön ilan: Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmıs isle re iliskin olarak, mali yılın baslangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruyu,
Elektronik Kamu Alımları Platformu: İdarele r ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece il iskin islemleri internet üzerinden gerçeklestirebi lecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı,
Dinamik alım sistemi: İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerl ik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçeklestirilen alım sürecini,
Elektronik eksiltme: Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme seklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına iliskin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması seklinde tekrar eden islemleri, Çerçeve anlasma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçeklestirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine iliskin sartları belirleyen anlasmayı,”
MADDE 3 – 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin; birinci fık rasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi asağıdaki sekilde değistirilmis, üçüncü fıkrasındaki “tüzel kisiliğin” ibaresinden önce gelmek üzere “en az bir yıldır” ibaresi eklenmis, üçüncü fıkrasının son cümlesi asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözlesme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu is veya benzer islere iliskin olarak;
a) Son onbes yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım isleri ile kabul islemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet isleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
b) Son onbes yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım isleri ile kabul islemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet islerinde sözlesme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen islerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet islerinde; ilk sözlesme bedelinin tamamlanması sartıyla, son onbes yıl içinde gerçeklesme oranı toplam sözlesme bedelinin en az % 80'ine ulasan ve kusursuz olarak gerçeklestirilen, denetlenen veya yönetilen islerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
d) Son bes yıl içinde kabul islemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına iliskin deneyimi gösteren belgeler,
e) Devredilen islerde sözlesme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması sartıyla, son onbes yıl içinde geçici
kabulü yapılan yapım isleri ile kabul islemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet isleri ve son bes yıl içinde kabul
islemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.”
“Denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler ilk bes yıl en fazla beste bir oranında, daha sonraki yıllarda gerçek kisiler i le tüzel kisilerin en az bes yıldır yarısından fazla hissesine sahip olan mühendis ve mimarların is denetleme nedeniyle alacakları belgeler tam olarak, yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler en fazla beste bir oranında dikkate alınır.”
MADDE 4 – 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıs olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Te rörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüsvet verme
suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.”
MADDE 5 – 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin baslığı “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” olarak değistirilmis, ikinci fık radan sonra gelmek üzere asağıdaki fıkralar eklenmis, maddede yer alan “Resmi Gazetede” ibareleri “Kamu İhale Bülteninde” olarak değistirilmistir.
“İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fık ranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erisimin temin edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi bes gün kısaltılabilir. İdareler, yaklasık maliyeti 8 inci maddede belirtilen esik değerlere esit veya bu değerleri asan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde kırk günlük ilan ve davet süresi yirmidört güne kadar indirilebilir.
Ön ilanda asağıdaki hususların belirti lmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım islerinde ise isin
yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı.
c) Çerçeve anlasma yapılıp yapılmayacağı.
d) İhalenin yapılacağı yer.
e) İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı.
Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada belirti len süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön
ilan tarihinden i tibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmıs olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez.
Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle
gerçeklestirilmesi zorunludur.
Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.”
MADDE 6 – 4734 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fık rasının sonuna asağıdaki cümle eklenmis ve birinci fıkrasının son cümlesi ile dördüncü fıkrasının ilk cümlesi asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespi t edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklile rin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.”
“Yapım isleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden isin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi
nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı islerin ihalesi ile yaklasık maliyeti esik değerin yarısını asan yapım isi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.”
“Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.”
MADDE 7 – 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci, dördüncü, besinci ve yedinci fıkraları asağıdaki sekilde değistirilmis, üçüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırı lmıstır.
“(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.”
“(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirt ilen değerlendirme kriterle rine göre yeterliği tespit edilen isteklile r, öncelikle ihale konusu isin teknik detayları ve gerçeklestirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun sekilde karsılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüsür. Teknik görüsmeler sonucunda sartların netlesmesi üzerine bu sartları karsılayabilecek isteklile rden, gözden geçirilerek sart ları netlestiri lmis teknik
sartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek sekilde tekliflerini vermeleri istenir.
Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini asmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.”
“(b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözlesme yapma süresi içinde teslim edilmesi
ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözlesme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.”
MADDE 8 – 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (h) bentleri asağıdaki sekilde
değistirilmis ve aynı fıkraya asağıdaki (i) bendi eklenmistir.
“f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil
durumlarda kullanılacak olan ilaç, ası, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.”
“h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluslar nezdinde tescilini sağlamak için gerçeklestiri len hizmet alımları.”
“i) Seçim dönemi bitmeden önce seçimle rin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değisikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası
kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu
baskanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.”
MADDE 9 – 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibes ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbes gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçeklestirilebilir.”
MADDE 10 – 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teklif fiyatları açıklanır” ibaresi “teklif fiyatları ve yaklasık maliyet tutarı açıklanır” seklinde değistirilmistir.
MADDE 11 – 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası asağıdaki sekilde değistirilmis, son fıkrası yürürlükten kaldırılmıstır.
“Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen istekli lerin tekliflerinin değerlendirme dısı bırakılmasına karar veril ir. Ancak, teklifin esasını değistirecek ni telikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede istekli lerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dısı bırakılır ve geçici teminatları gelir
kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve islemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu asamada, isteklilerin ihale konusu isi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen sartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dısı bırakılır.”
MADDE 12 – 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine asağıdaki fıkra eklenmistir.
“İhale komisyonu, asırı düsük tekliflerin tespiti ve değerlendiri lmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; asırı düsük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik çıdan en avantajlı teklifin bel irlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar elirlemeye yetkilidir.”
MADDE 13 – 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası ile son fıkrası asağıdaki sekilde
değistirilmistir.
“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte isletme ve bakım maliyeti, aliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dısındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dısındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale okümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.”
“İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik çıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna liskin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.”
MADDE 14 – 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“MADDE 41 - İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün çinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildiril r. İhale sonucunun ildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklile re gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
İhale sonucunun bütün isteklilere bi ldiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde bes gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözlesme imzalanamaz.”
MADDE 15 – 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“41 inci maddede belirtilen sürelerin bi timini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözlesmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu
süreye oniki gün ilave edilir. Sözlesmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.”
MADDE 16 – 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere asağıdaki fıkra
eklenmistir.
“Yapım islerinde, 38 inci maddeye göre gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ihalenin aynı madde
uyarınca hesaplanan sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması hal inde, kesin teminat sınır değerin yüzde altısı oranında alınır.”
MADDE 17 – 4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesi baslığı ile birlikte asağıdaki sekilde değistirilmistir. “Sonuç bildirimi
MADDE 47 - Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım isleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbes gün içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere iliskin olanlar Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde
yer verilecek bilgile r ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında görev yapan idarele rin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımları ile yapım islerine iliskin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgil idarenin görüsü alınarak Kurum tarafından belirlenir.”
MADDE 18 – 4734 sayılı Kanunun 48 inci maddesi asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“MADDE 48 - Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım gelistirme, tasarım, teknik sartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetle r, danısmanlık hizmet sunucularından alınır.
Danısmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklasık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları
için öngörülen üst limit tutarının altında kalan danısmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçeklestiri lebilir.”
MADDE 19 – 4734 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin besinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri ile
sekizinci fıkrasının dördüncü cümlesi asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“Ancak, teklifin esasını değistirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede
eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dısı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.” “Bu islemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açı lır ve teklif edilen fiyatlar ile yaklasık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir.”
MADDE 20 – 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (9) numaralı bendinden sonra gelen paragraf yürürlükten kaldırılmıs; (c) fıkrasının üçüncü paragrafının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıs, aynı fıkranın sonuna asağıdaki paragraf eklenmis; (e) fıkrasının birinci paragrafının birinci cümlesi asağıdaki sekilde
değistirilmis, bu paragraftan sonra gelmek üzere asağıdaki paragraflar eklenmis ve mevcut ikinci paragrafın üçüncü ve dördüncü cümlesi asağıdaki sekilde değistirilmis; (h) fıkrasının birinci paragrafının ilk cümlesi
asağıdaki sekilde değistirilmis, aynı fıkranın ikinci paragrafının sonuna asağıdaki cümle eklenmis; (i) fıkrasının
altıncı paragrafının birinci cümlesinin basına “Kamu ihale uzmanlığı hariç olmak üzere” ibaresi eklenmis, aynı fıkranın besinci paragrafından sonra gelmek üzere asağıdaki paragraf eklenmis; (j) fıkrasının (2) ve (4) numaralı bentleri asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“Dava açma, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara karsı üst mercile re basvurmaktan vazgeçme
yetkisi ile üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karsı karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi Kurula aittir.”
“Kurul Baskan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla telif ücreti karsılığı bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ücret karsılığı ders verebil ir, bunun dısında özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev
alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğrasamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz.”
“Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz.
Kurul Baskan ve üyeleri ile Kurum personeli hakemlik ve bilirkisilik yapamazlar.”
“Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri nedeniyle isledikleri ve kendilerine karsı islenen suçlar bakımından
Devlet memuru sayılırlar. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna iliskin olarak
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”
“Baskana görevlerinde yardımcı olmak üzere Baskanın önerisi üzerine Kurul kararı ile üç baskan yardımcısı
atanabilir.”
“Daire baskanlarının ataması baskanın önerisi üzerine Kurul kararı i le diğer personelin ataması ise Baskan tarafından yapılır.”
“Mükteseplerine uygun bir kadroya atamaları gerçeklesinceye kadar süresi dolması sebebiyle görevi sona eren
Kurul Baskan ve üyelerine almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından
yapılmasına devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurum
tarafından ödemede bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalısmayanlardan Kurul Baskan ve üyeliğine atanıp süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya ise baslayıncaya kadar,
görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından
yapılmasına devam olunur. Kurum tarafından bu kapsamda yapılacak ödemeler üç ayı geçemez.”
“2) Mal ve hizmet alımı ihalelerinde; yaklasık maliyeti besyüz bin Yeni Türk Lirasına kadar olanlarda bin Yeni
Türk Lirası, besyüz bin ile bir milyon Yeni Türk Lirası arasında olanlarda iki bin Yeni Türk Lirası, bir milyon Yeni
Türk Lirası ve üzerinde olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası, yapım isi ihalelerinde yaklasık maliyeti bir milyon Yeni
Türk Lirasına kadar olanlarda bin Yeni Türk Lirası, bir mi lyon ile on milyon Yeni Türk Lirasına kadar olanlarda iki
bin Yeni Türk Lirası, on milyon i le yirmi milyon Yeni Türk Lirası arasında olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası, yirmi
milyon Yeni Türk Lirası ve üzerinde olanlarda dört bin Yeni Türk Lirası tutarındaki itirazen sikayet basvuru
bedeli.”
“4) Her türlü bası lı evrak, form, ilan, doküman ve yayınlar ile Elektronik Kamu Alımları Platformunun
isletilmesinden elde edilecek gelirler.”
MADDE 21 – 4734 sayılı Kanunun Üçüncü Kısmının İkinci Bölümünün baslığı “İhalelere Yönelik Basvurular ve
İnceleme” olarak, 54 üncü maddesi baslığı ile birlikte asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“İhalelere yönelik basvurular
MADDE 54 - İhale sürecindeki hukuka aykırı islem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabi lecekler, bu
Kanunda belirtilen sekil ve usul kurallarına uygun olmak sartıyla sikayet ve itirazen sikayet basvurusunda bulunabilirler.
Sikayet ve itirazen sikayet basvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari basvuru yollarıdır. Sikayet basvuruları idareye, itirazen sikayet basvuruları Kuruma hitaben yazılmıs imzalı dilekçelerle yapılır.
Dilekçelerde asağıdaki hususlara yer verilir:
a) Basvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.
b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.
c) Basvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.
d) Basvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.
e) İtirazen sikayet basvurularında idareye yapılan sikayetin ve varsa sikayete iliskin idare kararının bildirim tarihi.
Sikayet dilekçelerine, basvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirküle rinin asl ı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin basvuru belgeleri veya teklif zarfı
içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.
İtirazen sikayette bulunanlardan 53 üncü maddenin (j) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen bedelin dört katı
tutarına kadar basvuru teminatı alınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Basvuru teminatları Kurum
hesaplarına yatırılır. Bu teminatlar Kurum gelirleri i le iliskilendirilmeksizin ayrı hesaplarda tutulur.
İtirazen sikayet dilekçelerine, basvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler i le imza sirküle rinin aslı
veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa sikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile basvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.
Aynı kisi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kisi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile basvuruda bulunulamaz.
Belirti len hususlara aykırılık içeren ve henüz basvuru süresi dolmamıs olan basvurulardaki eksiklikler, idare veya
Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, basvuru süresinin sonuna kadar basvuru sahibi tarafından giderilebilir.
Basvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;
a) İhale sürecinin devam etmesine engel olusturacak ve düzeltici islemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,
b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek
bulunmayan durumlarda, düzeltici islem belirlenmesine,
c) Basvurunun süre, usul ve sekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözlesme imzalanmıs olması veya sikayete konu islemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen sikayet basvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde basvurunun reddine, karar verilir. Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen sikayet basvurusunun reddedilmesi durumunda, basvuru teminatı yatırılan hallerde teminatın gelir kaydedilmesine de karar verilir.
Dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çe rçeve anlasmalara iliskin basvuru esas ve usulleri Kurum
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 22 – 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi baslığı ile birlikte asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“İdareye sikayet basvurusu
MADDE 55 - Sikayet basvurusu, ihale sürecindeki islem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu islem
veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmıs olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde bes gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözlesmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik basvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik basvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte baslar.
İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına iliskin sikayetler birinci fıkradaki süreleri asmamak üzere en geç ihale veya son basvuru tarihinden üç is günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki basvuruların idarelerce ihale veya
son basvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Sikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin
hazırlanmasını veya isin gerçeklestirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin
bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son basvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre islem tesis edilir.
İdare, sikayet basvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Al ınan karar, sikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik basvurular dısında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz. Belirti len süre içinde bir karar alınmaması durumunda basvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini,
süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise basvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen sikayetbasvurusunda bulunulabilir.
İdareye sikayet basvurusunda bulunulması halinde, basvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi
içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve
itirazen sikayet basvurusunda bulunulmadığı hususuna iliskin sorgulama yapılmadan veya itirazen sikayet basvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözlesme imzalanamaz.”
MADDE 23 – 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi baslığı ile birlikte asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“Kuruma itirazen sikayet basvurusu
MADDE 56 - İdareye sikayet basvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fık rasında belirt ilen hallerde ve sürede,
sözlesme imzalanmadan önce itirazen sikayet basvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline iliskin islem ve
kararlardan, sadece sikayet ve itirazen sikayet üzerine alınanlar i tirazen sikayete konu edilebilir ve bu kararlara karsı bes gün içinde doğrudan Kuruma basvuruda bulunulabilir.
Kurum itirazen sikayet basvurularını basvuru sahibinin iddiaları ile idarenin sikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen islemler bakımından esit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından
inceler. İdare tarafından sikayet veya itirazen sikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi islemine karsı
yapılacak itirazen sikayet basvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.
Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözlesme imzalanmıs olması veya itirazen sikayet
basvurusundan feragat edilmesi itirazen sikayet basvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teskil etmez. Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgil ilerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir.
Kurum, itirazen sikayete iliskin nihai kararını, incelenen ihaleye iliskin gerekli bilgi ve belgeler i le ihale islem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen yirmi gün içinde vermek zorundadır. Bu süre 21 inci maddenin (b) ve
(c) bentlerine göre yapılan ihaleler i le sikayet ve itirazen sikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi islemine karsı yapılacak itirazen sikayet basvurularında on is günü olarak uygulanır.
Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kisileri ile gerçek kisi lerin görüsüne basvurabilir. Görüsüne basvurulan özel hukuk tüzel kisileri
ile gerçek kisilere (8000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı i le çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Kurul tarafından bel irlenen miktarda ödeme yapılır. Kamu görevlilerinin görüsüne basvurulması hal inde ise personele diğe r mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın (5000)
gösterge rakamı esas alınmak suretiyle aynı esaslar çerçevesinde ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak
ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen bes is günü içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen bes gün içinde Kurumun internet sayfasında yayınlanır. Kararlara erisim ücrete
tabi tutulamaz. İdareler hukuki durumda değisiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği islemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.”
MADDE 24 – 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (e) ve (h) bendleri asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“e) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda
olmaması halinde, bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Ancak danısmanlık hizmet alım ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması sartı aranmaz.”
“h) İs deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım isi ihalelerine basvurularında, toplam süresi onbes yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl,
yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer
is deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre is deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın bes yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki
ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kisiler tarafından da kullanılabilir.”
MADDE 25 – 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi baslığı ile birlikte asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 65 - Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda asağıdaki hususlara uyulması zorunludur:
a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından asağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:
1) İmza karsılığı elden.
2) İadeli taahhütlü mektupla.
3) Elektronik ortamda.
4) Faksla.
İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulasması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlasmaya
dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur.
Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak
yapılan islemlerde ve sikayet basvurularına iliskin islemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden
yapılacak ihale sürecine iliskin islemlerde teyit aranmaz.
c) Elektronik haberlesmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan
haberlesme ve bilgi teknolojisi ürünleri i le uyumlu ve kolay erisilebilir olmalı ve esit muamele ilkesini
sağlamalıdır.
d) Her türlü bilgi alısverisi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve basvuru belgelerinin
gizliliğinin sağlanması esastır.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.”
MADDE 26 – 4734 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“Elektronik Kamu Alımları Platformu
EK MADDE 1 - Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak
üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe iliskin belgelerin sunulması,
tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinlesen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözlesmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili asamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından olusturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçeklestirilebilir.
Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve isletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına iliskin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.
Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak bütün ilanlar aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda da yayımlanır.
Bu Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine iliskin olarak Elektronik Kamu
Alımları Platformu üzerinden sistemler kurulabilir. Bu sistemlerin kurulması, kurdurulması, denetlenmesi, yetkilendirilen kurulusların yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında
Kurum yetkilidir.”
MADDE 27 – 4734 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi baslığı ile birlikte asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“Çerçeve anlasmalar
EK MADDE 2 - İdareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım isle rine iliskin olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla çerçeve anlasmalar yapabilir. Çerçeve anlasmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu sekilde kullanılamaz.
Çerçeve anlasma kapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım isleri Kanunun 13 üncü
maddesine göre ilan edilir. Çerçeve anlasma kapsamında karsılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarları ilanda gösterilir.
Teminat alınmasına iliskin hükümler hariç olmak üzere, ihalelerin sözlesmeye bağlanması hakkında bu Kanunda
yer alan hükümler çerçevesinde, süresi kırksekiz ayı geçmemek üzere çerçeve anlasma imzalanır ve sonuçlar Kamu İhale Bülteninde ilan edilir.
Çerçeve anlasmalar, kosulların tamamının bastan belirlendiği hallerde, bir istekli ile de yapılabilir. Birden fazla
istekli ile yapılacak çerçeve anlasmalarda istenilen sartları karsılayan yeterli sayıda teklif sunulması kaydıyla çerçeve anlasmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında belirtilir. Çerçeve anlasmaların bir istekli ile yapıldığı haller hariç, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen
istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften baslanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Çerçeve anlasmaya taraf olan istekli sayısının üçün alt ına inmesi hal inde, mevcut çerçeve anlasmanın sona erdiği
taraflara bildirilir.
Kosulların tamamının bastan belirlendiği çerçeve anlasma kapsamında yapılacak alımlarda isteklilerden ilk tekliflerini asmamak kaydıyla yeniden teklif alınabilir. Kosulların tamamının bastan belirlenmediği hallerde ise
çerçeve anlasma kosullarında esaslı değisiklik yapılmaması kaydıyla isteklilerden yeniden teklif alınır.
İsteklilere ihale konusu isin karmasıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır.
İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlasmaları feshedilir.
Münferit sözlesmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içe risinde sözlesme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlasma feshedilir ve istekli hakkında 58 inci madde hükümleri uygulanır.
Münferit sözlesme asamasına iliskin olarak bu Kanunun 6, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri uygulanmaz. Bu maddelerde belirtilen hususlar dahil çerçeve anlasma kapsamında yapılacak alımların
usul ve esasları ile nitelik ve kapsamını belirlemeye, ve sınırlar koymaya, sözlesme düzenlenmesine gerek görülen durumlarda sözlesmelerin seklini ve kapsamını belirlemeye Kurum yetkilidir.
Çerçeve anlasma yapılmıs olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdare, çerçeve anlasma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Kanunda yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.”
MADDE 28 – 4734 sayılı Kanuna asağıdaki ek maddeler eklenmistir.
“Dinamik alım sistemi
EK MADDE 4 - Dinamik alım sistemi, piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda alımında
kullanılabilir. Sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır. Dinamik alım sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu sekilde isletilemez.
Sistemin tesis edileceği hususu Kamu İhale Bülteninde ilan edilmek suretiyle duyurulur. İhale dokümanında; planlanan alımın ni teliği, türü ve miktarının yanı sıra satın alma sistemine, bu sistemin isletilmesinde
kullanılacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak bağlanabilmek için gerekli düzenlemelere, sistemin
isleyisini düzenleyen kurallara ve diğer hususlara iliskin bilgi lere yer verilir.
Yeterlik kriterlerini sağlayan ve ihale dokümanında yer alan sartlara uygun ön teklif veren bütün isteklilere sisteme dahil olma imkanı veril ir. Ön teklifler ihale dokümanında yer alan sartlara uygun olduğu sürece sürekli olarak gelistirilebilir.
Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren onbes gün içinde tamamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamıs olması halinde değerlendirme süresi onbes güne kadar bir defa uzatılabilir.
Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından vazgeçildiği ile ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alındıktan sonra en geç üç gün içinde bildirilir.
Her bir alım için sisteme kabul edilmis isteklile r teklif vermeye davet edilir. Yapılacak alımlar bu davetten en az onbes gün önce basitlestirilmis ilan yoluyla duyurulur. Sisteme kabul edilen bütün istekli ler, tekliflerini
sunmaları için yeterli süre tanınmak suretiyle teklif vermeye davet edilir.
Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara göre değerlendirilmek suretiyle alım sonuçlandırılır ve
sözlesmeye bağlanır.
Dinamik alım sisteminin süresi kırk sekiz aydan fazla olamaz.
Dinamik alım sisteminde yapılacak ihalelerde Elektronik Kamu Alımları Platformu kullanılır. Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesine iliskin olarak herhangi bir ücret talep edilmez.
Dinamik alım sistemi dahilinde yapılacak alımlara i liskin sözlesme düzenlenmesi gerekli haller i le bu
sözlesmelerin seklini ve kapsamını belirlemeye Kurum yetkilidir.
Elektronik eksiltme
EK MADDE 5 - İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve 21 inci
maddenin (a), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan pazarlık usulü ihalede tekliflerin değerlendiri lmesi asamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir. Dinamik alım sistemi ve çe rçeve anlasma kapsamında yapılan ihalelerde de elektronik eksiltme uygulanabilir. 48 inci madde uyarınca yapılan danısmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise elektronik eksiltme uygulanmaz.
Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde kullanılabilir.
Elektronik eksiltmeye baslamadan önce ihale dokümanında belirlenen sart lara göre tekliflerin ilk
değerlendirmesi yapılır.
Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin baslama tarihi ve saati i le kullanılmakta olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için
gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her asamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletil ir. Birbirini izleyen birden fazla asamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki is günü geçmeden eksiltmeye baslanamaz.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dısı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu i le eksiltmede verilen yeni tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de
davette bildirilir. Bu formül, ihale i lanında veya ihale dokümanında belirtildiği sekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.
Elektronik eksiltmenin her asamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında isteklilere ulastırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin teklifleri hakkında bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir asamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.
Elektronik eksiltme asağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçeklesmesi halinde sona erdirilir:
a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.
b) Yeni tekliflerin verilebilmesine iliskin olarak davette bildiri len bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.
c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
Finansal kiralama
EK MADDE 6 - Kanun kapsamındaki idarelerin finansal kiralama suretiyle yapacakları mal alımlarında uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.”
MADDE 29 – 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine asağıdaki fıkra eklenmistir.
“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereğince Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu tarafından uygulanacak usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüsleri alınarak Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Arastırma Kurumu tarafından; (n) bendine iliskin esas ve usulle r Maliye Bakanlığı ve Kurumun
görüsleri alınarak ilgil i bakanlıklar tarafından hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.”
MADDE 30 – 4734 sayılı Kanuna asağıdaki geçici maddeler eklenmistir.
“Baslanmıs olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 8 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilmis veya yazılı olarak duyurulmus ihaleler
hakkında, bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Bu Kanunun 35 inci maddesinin (b) bendinde sayılanların yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmıs olan sikayet basvuruları ile bu Kanun ve ilgil i mevzuat hükümlerine aykırılık iddiaları içeren basvurular, basvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Mevcut görevlendirmeler
GEÇİCİ MADDE 9 - 31/5/2008 tarihinden önce 53 üncü maddenin (i) fıkrasının son paragrafına göre Kurumda kamu ihale uzmanı olarak görevlendiri lenlerden fiilen görev yapanların görevlendirmeleri Kurumun ihtiyacına göre devam ettirilebilir.
Kurul baskan ve üyelerinin görev süreleri
GEÇİCİ MADDE 10 - Kurulun mevcut baskan ve üyelerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce baska
bir üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmıs olanların görev süreleri atandıkları tarihten i tibaren bes yıl olarak uygulanır.”
MADDE 31 – 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözlesmeleri Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“İdarelerce yapılacak sözlesmeler Tip Sözlesme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Mal ve hizmet alımlarında, Kurumun uygun görüsü alınmak kaydıyla istekliler tarafından hazırlanması mutat olan sözlesmeler kullanılabilir.”
MADDE 32 – 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi asağıdaki sekilde değistirilmis ve bu bentten sonra gelmek üzere asağıdaki (e) bendi eklenmis, ikinci fıkrasındaki “Çerçeve sözlesme” ibaresi
“Çerçeve anlasma”, “kısa” ibaresi “münferit” olarak değistirilmistir.
“d) Yapım islerinde; niteliği itibarıyla is kalemlerinin bir kısmı için anahtar tesl imi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçeklestirilen ihaleler sonucunda karma sözlesme,”
“e) Çerçeve anlasmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözlesme,”
MADDE 33 – 4735 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi asağıdaki sekilde değistirilmistir.
“MADDE 9 - Yapım islerinde yüklenici; isyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasıtlar, tesisler ile sözlesme konusu is için, isin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen sekilde,
ise baslama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde olusabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karsı, geçici kabul tarihinden kesin
kabul tarihine kadar geçecek süreye iliskin ise kapsamı ihale dokümanında belirtilen genislet ilmis bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.”
MADDE 34 – 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yirmi gün” ibaresi “on gün” olarak değistirilmistir.
MADDE 35 – Bu Kanunun;
a) 1, 2, 8, 10, bu maddenin (b) bendi ile yürürlüğü düzenlenen hükümleri hariç 20 nci maddesinin diğer hükümleri ile 26, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri yayımı tarihinde,
b) 14, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri ile 20 nci maddede yer alan “53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (9) numaralı bendinden sonra gelen paragraf yürürlükten kaldırılmıs” ibaresi ile aynı madde ile Kanunun 53 üncü maddesinin
(j) fıkrasında değisiklik yapan hükmü yayımı tarihinden otuz gün sonra,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinden doksan gün sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 36 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütürBenzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi